Kategoriarkiv Modern post

Avivadmin

Frimärken

Frimärken visar att avsändaren har betalat för att brevet ska nå fram till mottagaren. Givetvis ska frimärket ha rätt valör för hur långt bort det ska skickas. Men så ha det inte alltid varit. Tidigare var det mottagaren som betalade för brevets resa.

1653 skapades det första märket som liknade frimärke. Det var en remsa som visade att posten var betald men den användes bara inom Paris stad. Det fanns inget lim på baksidan av remsan utan man fick sy fast märket på brevet eller använda en klämma. I slutet av 1600-talet fanns det även i Storbritannien liknande remsor som användes för post inom London stad.

Men annars så fanns det först i början av 1800-talet några städer som hade kuvert med tryckta sigill som frimärken och som gällde som stadspost.

När det första riktiga frimärket kom ut så var det först i Storbritannien och idén bakom var att man skulle ändra på vem som betalade för brevets resa. Ända till 1840 var det mottagaren som fick betala för brevets resa. Men i och med att frimärket kom till var tanken att det var avsändaren som skulle stå för betalningen. Tanken var också att brevportots pris skulle sänkas så att fler skulle ha råd att skicka brev. Det var också i Storbritannien man först startade enhetsporto, d.v.s. ett porto som gällde för brevets befodran inom hela landet. Snart tog resten av Europa efter samma modell av enhetsporto samt att avsändaren skulle betala för brevets befordran.

I Sverige gavs de första svenska frimärkena ut 1855. När de första frimärkena gavs ut började också människor samla på frimärken.

Avivadmin

Med mottagningsbevis

Värdebrev av olika slag kan sen gammalt hanteras av posten. Det enklaste värdebrevet är när avsändaren skickar ett brev som avsändaren vill veta säkert att mottagaren har fått. Det rekommenderade brevet med mottagningsbevis måste kvitteras ut av mottagaren och avsändaren får på det sättet bevis för att brevet kommit fram till rätt mottagare och ingen annan.

Det går att skicka många olika slags värdefulla försändelser via posten. Man kan skicka pengar men ska inte lägga pengarna i ett kuvert utan skicka det som värdeförsändelse. Då får man ett kvitto på försändelsen och en garanti på hur lång tid det tar innan försändelsen är framme. Man får också besked på när försändelsen är mottagen.

Det är inte bara pengar som man kan skicka på det sättet utan även guld, diamanter, konst, känsliga ritningar och andra värdeföremål. Om man vill skicka vapen så måste man dela upp det i två försändelser så att man aldrig skickar ett helt och användbart vapen i ett och samma paket. Man får inte heller skicka krut och ammunition men annars kan man skicka värdesaker av alla de slag genom posten. Det är ett säkert sätt att skicka värdepost inom en kort tid, med mottagningsbevis.