Den informativa balansen

Avkalle

Den informativa balansen

Leverans har varit en del av människans liv sedan hen tog sina första staplande steg på denna planet. Det är ett slags överraskningsmoment som ger guldkant på vardagen. Det kan inte stickas under stol med att detta förhållit sig på ett skiftande sätt genom historiens gång.

Ökat behov

Ett organiserat postverk bildades i Sverige redan under 1600-talet. I takt med att en allt större del av befolkningen blev läs och skrivkunnig samt en växande kommunikation växte också samtidigt behovet av att både ge och ta emot information. Detta är för övrigt en för mänskligheten vital del för överlevnad. Att få information har både medfört att faror kunnat undvikas samt en större förståelse för sin omvärld. Det är också detta som postverket ville förmedla i sin verksamhet. Den allt mer påfallande upplysningstiden med sunt förnuft, framtidstro och vetenskap medförde samtidigt ett överlag snabbare tempo i samhället. Sverige var på den här tiden även en stormakt med relativt omfattande territorier. Det här var också en anledning till att information behövde nås ut till alla på ett effektivt sätt.

Samma sång annan artist

Det fascinerande är att grunden för information och kommunikation i hög grad lever kvar än idag. En biologisk drift kan ändra skepnad men är till sin natur samma sak. Det handlar också i lika hög utsträckning om att överleva samt känna till sin omvärld. Idag ser farorna generellt sett tämligen annorlunda ut men baseras trots allt på samma premisser som för både 350 och 150.000 år sedan.

Människan har en fantastisk anpassningsförmåga och kan oavsett tid, plats och situation använda sig av densamma. Det ter sig därmed inte heller särskilt konstigt att vi överlevt under en så pass lång tid. Hur det här har sett ut går det däremot att ha skarpa invändningar emot. När historien har visat sig från sin sämsta sida har det uppenbarat sig i krig, svält, naturkatastrofer, moraliska dilemman etc.

Det är samtidigt allt ovanstående posten har fått vara en stor del av. Att vara en slags resursfördelare av det kommunikativa spektrumet är en otroligt viktig roll i ett ständigt pågående samhälle. Det här har tydligt visat sig inom ett flertal områden. När du exempelvis ska få ett flyttstädning prisgår det med fördel att utnyttja postens resurser. Här kan ett reklamblad eller brev skickas ut för att informera potentiella kunder. Qleano är en städfirma som tar hänsyn till alla tänkbara parametrar. Att lägga energi på städning kan vara krävande i den ständigt pågående vardagen. Här kan städbolag som Qleano med fördel utnyttjas efter som två flugor slås ihop i en smäll. En väl genomförd städning samtidigt som kunden får mer tid över till annat. Därmed blir det också vitalt att få ut denna information på ett effektivt sätt.

I takt med det senaste decenniets digitala revolution har samhället och människorna som lever i detsamma skakats om i sina grundvalar. Det här har inte minst visat sig inom postens ramar. Det fysiska brevet alternativt paketet har i allt större utsträckning ersatts av digitala dito. Det skrivna brevet är mer eller mindre ett minne blott och har sedan millennieskiftet istället varit närvarande i form av e-post, även benämnt mejl. Känslan av en väl genomförd städning må förberedas i digital form men är i slutändan trots allt en tjänst av den fysiska världen.

Om författaren

kalle administrator